Ben Lake is MP for Ceredigion

What has Ben Lake been up to today?

Ben Lake is MP for Ceredigion and a member of the Plaid Cymru party.

Ben Lake has 8642 followers on Twitter.

Head of Unique Collections and Collection Care, Sally McInnes and former member of staff Gemma Evans have been nominated for the Archive Accreditation Awards which celebrates the great work done in Wales to support recordkeeping.

Vote for them here 👉https://bit.ly/3ysRy3H

Mae Pennaeth Casgliadau Unigryw a Gofal Casgliadau y Llyfrgell, Sally McInnes a chyn aelod o staff Gemma Evans wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau Archive Accreditation sy’n dathlu’r gwaith gwych o gadw cofnodion yng Nghymru.
Pleidleisiwch dros y ddwy yma👉 https://bit.ly/3ysRy3H

Mae 19% o gartrefi Ceredigion yn derbyn llai na 10Mbps. Er bod yna gynlluniau i wella cysylltedd mewn nifer o ardaloedd, mae angen gwneud mwy i sicrhau bod pob cartref yn gallu cael mynediad at fand eang cyflym a dibynadwy

Rwy’n ddiolchgar i’r Gweinidog am gytuno i gwrdd â mi 👇

19% of properties in Ceredigion receive less than 10Mbps. Although there are plans to improve connectivity in a number of areas, there are other communities that aren't subject to any plans.

I'm grateful to the Minister for agreeing to meet with me to discuss further.

"Every year, the British legislature increases in size by appointments to the House of Lords. When was the last time we had a referendum on that?"

@BenMLake exposes Tory hypocrisy on Senedd reform 🔥

As well as households & businesses, community-run facilities are also suffering due to rising fuel costs

@CalonTysul, a community-run pool in Llandysul is spending £1,500/week to heat their pool

Help for these organisations is essential if they are to see out the current storm

Ceredigion to expand free school meals to include more pupils | http://cambrian-news.co.uk https://www.cambrian-news.co.uk/news/politics/ceredigion-to-expand-free-school-meals-to-include-more-pupils-551802?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1655827454

A bit of razzle dazzle as Jr. NBA finals hit the town | http://cambrian-news.co.uk https://www.cambrian-news.co.uk/sport/a-bit-of-razzle-dazzle-as-jr-nba-finals-hit-the-town-551649?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1655799509

Rydym wedi bod yn brysur mewn cyfres o gyfarfodydd a thrafodaethau yn Llundain, diolch yn fawr @BenMLake @LSRPlaid a @HywelPlaidCymru am ymuno gyda ni. We've had a series of meetings in London, great to see @BenMLake @LSRPlaid and @HywelPlaidCymru for a wide ranging discussion.

Yet again the sun shone on a field full of hustle and bustle in Lovesgrove just outside Aberystwyth for the annual Aberystwyth and Ceredigion County Show.

👀👉 http://ow.ly/7YRT50JBoHz

@ElinCeredigion
@BenMLake

Two weeks until our parliamentary event with @BenMLake
around the need for a social tariff for the water and energy sectors. Register for free here: https://tinyurl.com/2uj6fa4x

🔎 Plaid Cymru is looking for a parliamentary officer to join our team in Westminster

🗓️ Apply by 30 June. More details here 👉 https://bit.ly/3y6FUv6

🔎 Mae Plaid Cymru yn chwilio am swyddog seneddol i ymuno â'n tîm yn San Steffan

🗓️ Dyddiad cau: 30 Mehefin. Mwy o fanylion yma 👉 https://www.plaid.cymru/swyddi_jobs

We're running an event in Parliament with @BenMLake around the need for a social tariff for the water and energy sectors. Register for free here: https://tinyurl.com/2uj6fa4x

Tomorrow is World Elder Abuse Awareness Day, where we raise awareness of the hidden epidemic of the abuse of older people.

Show support for #WEAAD2022 and Hourglass with our media pack, available to download on our website here: https://wearehourglass.org/world-elder-abuse-awareness-day-2022-resources

Call to reinstate £20 benefits uplift | http://cambrian-news.co.uk https://www.cambrian-news.co.uk/news/call-to-reinstate-ps20-benefits-uplift-550604?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1655195857

Dros yr wythnosau nesaf, bydd @Plaid_Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd agored i drafod dyfodol ein cenedl 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Bydd @LeanneWood a @cefincampbell yn Aberystwyth nos Iau, 16/06 i glywed eich barn am ein dyfodol.

I gofrestru, ewch i: https://www.partyof.wales/yourfuture_aber?lang=cy

Over the next few weeks, @Plaid_Cymru will be holding a series of open meetings to discuss the future of our nation 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

@LeanneWood and @cefincampbell will be in Aberystwyth this Thursday, 16/06 to hear your thoughts on our future.

To register, visit: https://www.partyof.wales/yourfuture_aber?lang=en

"O'dd Cen yn un o'r bobl unigryw 'ma nath weithio'n galed am 20 mlynedd dros y Gymdeithas"

Ffred Ffransis sy'n cofio'r gweinidog Undodaidd, yr ymgyrchydd iaith a heddychwr Y Parchedig Cen Llwyd sydd wedi marw yn 70 oed.

Mwy yma 👉 https://newyddion.s4c.cymru/article/8289

Today I will meet the Treasury to urge them to extend the Rural Fuel Duty Relief scheme to Wales

People in rural areas are punished with extortionate fuel costs and no public transport alternatives

Read more about why this is vital for rural Wales 👇https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-61746813

Carers are struggling to go to work due to rocketing fuel costs

Poor public transport means few alternatives to driving

@BenMLake is calling for a fuel duty relief scheme available to rural areas of England and Scotland to be extended to Wales https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-61746813.amp

Mae gofalwyr yn ystyried gadael eu swyddi oherwydd prisiau tanwydd

Gyrru yw’r unig opsiwn i lawer gan bod diffyg trafnidiaeth gyhoeddus

Mae @BenMLake yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ymestyn cynllun rhyddhad treth tanwydd gwledig i Gymru https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/61744942

📍Llandysul area

Due to sudden increase in demand, the food in the Food Bank is running very low.

Urgently needed are:
Tins of meat; Fray Bentos; Ham; Stew; Meatballs.
Tinned veg
Cereals
Jam/Preserves
Tea, Coffee
Sauces
Pasta/Rice
Puddings
Shower gels
Toilet paper

Diolch 🙏

🏆 We're delighted that we could finally present @Plaid_Cymru's @BenMLake with his 2019 #MPoftheYearAward, which recognised his work around gender equality and disability rights. A huge (if slightly belated) congratulations!

The Govt @pritipatel must ratify the #IstanbulConvention without reservations to protect ALL women from violence – migrant women must not be cut off from this lifeline @icchangeuk #AllWomenMeansAllWomen

Mae cwymp Football Index wedi cael effaith ariannol a meddyliol enbyd ar gynifer o’m hetholwyr.

Yn ystod y ddadl ddoe galwais ar @GOVUK i ddarparu iawndal i'r cwsmeriaid hynny sydd wedi'u heffeithio.

#footballindex

The collapse of Football Index has had a devastating financial and mental toll on so many of my constituents.

During yesterday's debate I called on @GOVUK to issue financial redress to all those affected.

#footballindex

Llongyfarchiadau mawr i @FAWales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ar eu buddugoliaeth hanesyddol ddydd Sul.

DIOLCH i'r chwaraewyr, y tîm hyfforddi, staff yr FAW a chefnogwyr y Wal Goch am roi #Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Ymlaen i Gwpan y Byd! 🏆

👇👇👇
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/59835

A huge congratulations to @FAWales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 on their historic victory on Sunday.

DIOLCH to the players, coaching team, FAW staff and the Red Wall supporters for putting #Cymru on the global stage. Onwards to the World Cup! 🏆

👇👇👇
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/59835

Mae pobl ifanc yn cyfrannu at eu cymunedau drwy weithredu cymdeithasol, gyda @iwill_movement ac eraill. Diolch iddyn nhw, heddiw, am weithio i siapio’r byd o’u cwmpas. Rydw i’n addo helpu mwy fyth o bobl ifanc i wneud yr un peth. #DiwrnodPŵerIeuenctid22 https://bit.ly/3N86xFh

Across the UK young people contribute to their communities through social action, in & beyond the @iwill_movement. Today I thank them for working to shape the world around them, and I pledge to help even more young people to do the same. #PowerOfYouthDay22 https://bit.ly/3N86xFh

Newyddion trist ofnadwy o Lambed heddi, wrth i ni glywed am farwolaeth y Cynghorydd Hag Harris. Un o gymeriadau fwya’ adnabyddus y dre, bu’n was fyddlon iddi am ddegawdau. Yn ffrind i bawb, mi fydd colled mawr ar ei ôl. Pob cydymdeimlad i’w deulu a ffrindiau.

Mae’n siomedig ei bod wedi cymryd cymaint o amser i’r Canghellor wneud y cyhoeddiad hwn.

Ond rwy’n falch ei fod wedi gweld synnwyr a chytuno i alwadau’r gwrthbleidiau am dreth ar gwmnïau ynni.

A'i fod wedi cadarnhau y bydd cartrefi oddi ar y grid yn gymwys am y grant ynni.

It’s disappointing that it has taken so long for the Chancellor to make this announcement today.

But I'm glad that he’s finally seen sense and agreed to opposition calls for a windfall tax.

I am glad too that he confirmed to me that the grant will apply to off-grid homes.

Mae gweithwyr gofal a nyrsys mewn ardaloedd gwledig yn wynebu argyfwng wrth i gostau tanwydd gynyddu

Rhaid ymestyn y cynllun rhyddhad treth tanwydd gwledig - sydd ar gael ar hyn o bryd i ardaloedd gwledig Lloegr a'r Alban yn unig - i Gymru

#PMQs

Carers and district nurses working in rural areas are experiencing a crisis as fuel costs rocket

The rural fuel duty relief scheme - currently available only to rural areas of England and Scotland - must be extended to Wales

#PMQs

Rising energy bills will plunge more into poverty and risk stoking a wider social crisis. The Chancellor can no longer justify sitting on his hands while millions face destitution. We need an emergency Budget. https://www.bbc.co.uk/news/business-61562657

BBC Breaking News @BBCBreaking

Energy price cap in UK expected to rise to £2,800 in October - up by more than £800, regulator warns https://bbc.in/3lEf5rq

Young Aberystwyth couple welcome fostered Ukrainian refugee teen

https://www.cambrian-news.co.uk/news/young-aberystwyth-couple-welcome-fostered-ukrainian-refugee-teen-547814

Up to 45% of all Welsh households will be in fuel poverty following the price cap increase

Yet the Chancellor continues to allow fossil fuel giants to sit on billions of pounds in profits

We demand a windfall tax NOW

Wyddoch chi bod Neges Heddwch eleni ar gael mewn BSL?

Our Peace Message is available in 100 languages this year, including #BSL.

🕊 @BritishSignBSL | @WCDeaf | #Heddwch100

‘Mae’n Amser Deffro’ – trac newydd gan @LilyBeau fel rhan o #Heddwch100.

Singer-songwriter Lily Beau has created a beautiful audio rendition of this year’s Peace Message. 🕊

🎧: https://orcd.co/amserdeffro

Geiriau | Lyrics: https://www.youtube.com/watch?v=eiudJoCyDCc

Mae’n amser deffro. ⏰

Mae pobl ifanc Cymru yn galw ar bawb ar draws y byd i beidio gohirio’r agenda #ArgyfwngHinsawdd.

We can’t ignore the #ClimateEmergency. It’s time to wake up and take action.

🌍 #Heddwch100
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 http://urdd.cymru/heddwch

Load More...